update-aktualizace-cms

Aktualizace CMS systému SIRIUS

Jako každý moderní redakční systém je i SIRIUS pravidelně aktualizovaný. Navzdory běžným postupům aktualizace přímo v každé samostatné instalaci je SIRIUS aktualizován vzdáleně pomocí monitorovacího systému CEREBRO.

CEREBRO je externí aplikace spravována přímo výrobcem a jejím prostřednictvím výrobce manuálně spouští aktualizace jednotlivých projektů. Aktualizace tudíž neprobíhají automaticky, ale probíhají vždy pod dohledem příslušného technika.

Postup aktualizace

CEREBRO v první fázi vytvoří zálohu produkční verze, kterou lze v případě potíží obnovit. V dalším kroku se vytvoří kopie projektu na testovací subdoménu a zde se provede aktualizace. Po úspěšné aktualizaci proběhne fyzická kontrola projektu technikem nebo testerem a po odsouhlasení se nová verze převede na produkční server.

Tento moderní postup kontrolovaných aktualizací eliminuje možné potíže s kompatibilitou s novou verzí. Vlastníci projektů nemusí mít obavy, že po aktualizaci dojde k omezení funkčnosti jejich projektu.

Četnost aktualizací

Stable verze vycházejí obvykle 2x do roka. Beta verze obvykle několikrát do měsíce. Developeři mají možnost získat beta verze, aby se mohli na novinky včas připravit. Zatímco pro koncové zákazníky je určena výhradně Stable verze.

Co aktualizace obsahují?

Nové funkce, opravy chyb systému, aktualizace pro nové verze prohlížečů, aktualizace designu, optimalizace rychlosti, optimalizace zdrojového kódu, bezpečnostní updaty a někdy i nové moduly.