cerebro-monitoring-cms-1321x479-0x110

CEREBRO monitoring

CEREBRO je monitorovací inteligentní CRM systém, který dohlíží a spravuje jednotlivé instalace CMS SIRIUS. CEREBRO kontroluje pravidelně každou instalaci a její stav, který v případě chyby reportuje. Zároveň se jeho prostřednictvím provádí instalace a aktualizace CMS.

V současnosti CEREBRO provádí pouze tzv. smoke monitoring primárního chodu. SOLARIS.media ve spolupráci s ostatními týmy nativních developerů pracuje na vývoji inteligence systému a rozšíření jeho monitorovacích a administračních možností.

cerero-1554x578-0x0

Další informace o systému z bezpečnostních důvodů nejsou veřejné.