Jak se stát distributorem? 

Distributorem nebo resellerem se může stát každá firma nebo živnostník, který se zaváže dodržovat soubor pravidel a kodexů.

Práva a povinnosti

Školení a servisní služby zákazníkům.Každý nový distributor i reseller získají úvodní školení na uživatelskou i technickou způsobilost. Posléze se zavazují svým zákazníkům poskytovat technickou podporu dle vlastních servisních podmínek, se kterými jsou povinni své zákazníky seznámit. Tuto povinnost mohou po dohodě převést na jiného z distributorů. Díky tomu budou mít koncoví zákazníci zajištěnou technickou podporu a distributoři si mohou vzájemně přeprodávat své servisní služby.
Pouze jedno proprietární CMS.Svým zákazníkům můžete nabízet libovolná open-source řešení CMS, ale žádná další vlastní či jiná proprietární CMS. Smyslem je sdílet své schopnosti a znalosti se systémem SIRIUS, ale nijak neomezovat nabízení dalších open-source CMS. Distributor je však povinen zachovat loajalitu CMS SIRIUS a nenabízet tak jiná proprietární (ne open-source) řešení. Tato podmínka neplatí pro b2b a b2c systémy, které i tuto funkci plní.
Registrace zákazníku do systému CEREBRO.Systém SIRIUS je provozován jako SaaS služba a jeho využití je podmíněno registrací do systému CEREBRO, který monitoruje a aktualizuje jednotlivé instalace redakčního systému SIRIUS. Služba je garantovaná a zpoplatněná měsíčním paušálem, jehož výše je stanovena individuálně. Distributor automaticky získává podíl z tohoto poplatku.
Tvorba vlastních modulů.Každý distributor má možnost vytvářet vlastní moduly. Je povinen tyto moduly dále udržovat nebo tuto povinnost smluvně předat jinému distributorovi. Distributoři mají právo své moduly prodávat na SIRIUS STORE. Prodej je zprostředkováván za % poplatek. Distributor je také povinen své moduly aktualizovat tak, aby byly funkční vždy na aktuální vydané verzi označené jako STABLE. Pokud distributor tuto podmínku nesplní, je povinen zajistit převzetí této povinnosti jiným distributorem, jinak mu může být správa modulu odebrána, případně může být modul úplně stažen z distribuce.
Sdílení zákazníků.Distributor nesmí bránit svým zákazníkům ve změně distributora a musí být nápomocen při přechodu. Při tomto převodu jsou respektovány smluvní podmínky, které má distributor uzavřené se svými zákazníky. Tyto smluvní podmínky musí tuto variantu umožnit a musí být v souladu s obecnými právy a povinnostmi distributorů.
Cena SaaS.Distributor nesmí nabízet a prodávat provoz CMS SIRIUS pod minimální oficiální koncovou cenou. Maximální hranice není nijak regulována a její výši určují samotní distributoři.
Ochrana zdrojových souborů.Distributoři se zavazují chránit zdrojový kód v souladu s uzavřenými licenčními podmínkami. Ochranou se rozumí zejména jeho další šíření mimo distributorskou síť.
Přístup k beta verzím.Distributoři získají přístup k aktuálním beta verzím systému. Musí však brát ohledy na fakt, že tyto verze mohou obsahovat chyby, které nemusí být rychle odstraněny. Distributor může tuto chybu odstranit a nebo vyčkat na její opravu, až bude uznána.

Pro koho je distributorská činnost vhodná?

Zejména pro digitální agentury, programátory, front-end developery, grafiky a obchodníky. 

Digitální agentury a studia

Digitální, reklamní a jiné oborové agentury mohou svým zákazníkům nabídnout stavbu www stránek na CMS SIRIUS a využívat tím podpůrných služeb. Jim tímto odpadá nezbytná nutnost vývoje vlastních řešení, navíc můžou získat kvalitní podporu, která často u různých open-source řešení chybí, a také nabídnout zajímavou alternativu. Přenesením povinnosti technické podpory na jiného distributora také mohou ušetřit značné personální náklady.

Programátoři

Freelanceři, kteří nechtějí stavět své projekty na komplikovanějších open-source systémech, mohou využít této možnosti a rozvíjet vlastní moduly nezatížené robustností a také ušetřit velké časové náklady při vývoji a údržbě vlastního řešení. Tento čas mohou dále věnovat rozvoji konkrétních modulů a jejich prodeji na SIRIUS STORE.

Front-end developeři

Mohou využívat CMS SIRIUS k tvorbě www stránek a kódovat na ně vlastní grafické šablony či napojovat templaty.

Grafici

Grafici a webdesignéři mohou tvořit vlastní grafiku www stránek a využívat její napojení od front-end developerů a tvorbu dalších modulů od programátorů jednotlivých distributorů. Pro grafiky je vhodný status RESELLER.

Obchodníci

Obchodníci mohou nabízet služby prodeje a přeprodeje služeb jednotlivých distributorů či vlastních zdrojů. Pro ně je vhodný status RESELLER.

Kam dál?

Ztotožňujete se s těmito myšlenkami? Nebo chcete získat speciální podmínky? Kontaktujte cms(na)sirius(tecka)today