Komentáře

Tento modul lze napojit na libovolné částy contentu nebo další externí moduly. Jedná se o základní funkce pro vkládání komentářů a jejich schvalování.

Funkce

Frontend

Vložení komentáře Napsání a odeslání komentáře uživatelem ke konkrétní stránce.
Hodnocení  Doplnění hodnocení uživatele ke stránce.
Inputy 3x Input, 1x Date, 1x Textarea. Inputy jsou fixní ale lze je manuálně rošiřovat a měnit.

Backend

Schvalování Schválení a následná publikace komentáře.
Odstranění Možnost odstranit komentář.
Stránkování Omezení výpisu komentářů na stránku
Notifikace Notifikace administrátora e-mailem o novém komentáři

Cena: 42,- / měs. bez DPH 

Ukázky
  • komentare-backend
    komentare-backend
  • komentare-frontend
    komentare-frontend