Polední/denní menu

Modul určený výhradně pro zveřejňování poledních menu. Tento modul ušetří personálu restaurace drahocenný čas strávený aktualizacemi denních obědových nabídek, pomůže zvýšit přísun nových hostů a komfort restaurace.

Funkce

Konfigurace struktury Pomocí jednoduchého formuláře si naklikáte strukturu nadpisů, gramáže, názvů, popisku a ceny jednotlivých jídel. Tato struktura se zachová i na další dny a lze ji libovolně aktualizovat a drug and drop upravovat.
Příprava Lístek můžete vložit ráno v den publikace nebo i na několik dní dopředu.
Rozeslání e-mailem V nastavený čas, který si sami určíte, se automaticky každý den rozešle polední menu e-mailem vašim zákazníkům v databázi.
Test e-mailu Před rozesláním můžete provést test zobrazení a nechat si e-mail poslat jen do své schránky.
Tisk na kartu Vložený lístek můžete vytisknout do šablony 2xA5 na jednu A4 nebo do šablony A4 na stoly v restauraci. 
Export pro Zomato Lístek lze propojit se Zomatem a automaticky do něj exportovat.
Publikace na web Lístek lze pomocí widgetu automaticky publikovat na webu.
Přidání e-mailu z webu Do databáze odběratelů lze přidat nový e-mail pomocí widgetu na vašem webu.
Odebrání e-mailu Odběratelé se mohu sami odebírat z databáze, pokud již nechtějí polední nabídku odebírat.

Cena: 166,- /měs. bez DPH