Přehled standardních funkcí CMS SIRIUS

SIRIUS je již ve svém základu dobře vybaven i pro náročnější projekty. Níže naleznete základní seznam funkcí, které obsahuje každá instalace.

Menu

Tvorba samostatného menu Systém umožňuje vytvořit neomezené množství oddělených a samostatně spravovaných menu např. horní, levé či v patičce. Každé se umísťuje fixně na zvolené místo v .latte šabloně.
Řazení položek menu Položky menu můžete drug and drop řadit a vnořovat do dalších úrovní.
Skrytí položky menu Každou položku lze interaktivně skrýt a odkrýt.
Přejmenování Položky lze přejmenovávat.
Ikona menu K jednotlivým položkám lze doplnit ikonu nebo obrázek.
Párování Položku lze spárovat s článkem, souborem či externí URL adresou nebo ponechat bez párování pouze pro rolovací seznam položek podmenu.
Vnořování Položky a celá podmenu lze neomezeně vnořovat do hloubky struktury.
Obrázek menu K celému menu lze přiřadit ikonu či obrázek.
Odstranění Jednotlivé položky menu lze odstranit bez ztráty spárovaného článku.

Články

Editace​

Wysiwyg editor TinyMCE se základním formátováním rozšířeným o vlastní prvky.
Odkazy Databázované odkazy, které zajistí unikátnost každého vloženého odkazu a umožní další budoucí rozšíření.
Place holdery Integrace place holderů pro alba, soubory, videa, kódy, rubriky a vlastní moduly.

Obrázky​

Upload obrázku Upload obrázku z disku. Nahraný obrázek se automaticky integruje do interní databáze obrázků CMS.
Import obrázku z databáze Z interní správy obrázků lze importovat libovolný obrázek a zamezit tím duplicitám.
Změna velikosti obrázku Po vložení obrázku automaticky přizpůsobí svou velikost maximální nastavené hranici a lze jí dále manuálně měnit.
Oříznutí obrázku Importovaný obrázek lze interaktivně oříznout.
Změna názvu Změna názvu obrázku, která pomáhá pro lepší SEO.
Akce při kliknutí  Odkaz na originální obrázek, odkaz na článek, odkaz na externí URL.

Soubory

Upload souboru Upload souboru z disku. Nahraný soubor se automaticky integruje do interní databáze souborů CMS.
Import souboru z databáze Z interní správy souborů lze importovat libovolný soubor a zamezit tím duplicitám.
Změna názvu souboru Můžete změnit název souboru.
Doplnění popisu Můžete doplnit také popisek souboru.
Ikona souboru Máte zde volbu mezi automatickým přiřazením ikony souboru nebo vložením jako text.
Place holder Soubor se vloží do editoru jako place holder.

Videa

YouTube a Vimeo Vložením odkazu na video z YouTube či Vimeo se automatický stáhne náhledový obrázek a vygeneruje se video přehrávač.
Rozměry přehrávače Můžete nastavit rozměry přehrávače.
Automatické přehrávání Možnost volby automatického spuštění přehrávání po načtení stránky.
Náhled videa Náhled videa pro ověření validity zdroje.
Place holder Video se vloží do editoru jako place holder.

Ostatní

Alba K článku můžete připojit album, které se vloží do editoru jako place holder. Ten můžete libovolně přesouvat v rámci editoru či dalších článků, vytvářet duplicity, měnit pořadí fotografií atd.
Vložení kódu Do článku můžete vložit libovolný kód, který se vygeneruje jako place holder, vhodné např. pro Google mapy či další externí widgety.
SEO funkce V článku lze editovat meta tagy a analyzovat použití klíčových slov v článku pomocí „výukového průvodce“.
Obrázek článku K článku lze přiložit hlavní obrázek.
Náhled Při práci s článkem můžete zobrazit náhled na frontendu.
Publikace Defaultně skrytý článek lze jedním klikem odpublikovat, a to jak při editaci, tak v seznamu článků.
Jazykové verze K článku se automaticky připojují jazykové verze, mezi jejíž editací lze rychle přepínat.
Časování publikace Můžete načasovat publikaci článku s přesností na minutu.
Zaheslování článku Libovolný článek či celý web lze zaheslovat jednoduchým heslem.
Párování článku s položkou menu Články můžete párovat s položkami menu, díky čemuž se při kliku na položku menu načte příslušný článek.
Editace URL CMS automaticky generuje „friendly“ URL, jejíž podobu můžete dále editovat.
Odstranění článku Článek můžete odstranit.

Alba

Vytvoření alba Vytvoření nového alba.
Editace názvu alba Změna názvu alba.
Vnoření alba Drug and drop vnořování alb.
Pořadí alb Drug and drop řízení pořadí alb.
Hromadný import obrázků Drug and drop hromadný import obrázků z disku.
Tvorba miniatur Automatická tvorba miniatur.
Pořadí obrázků Drug and drop řízení pořadí obrázků.
Editace názvu obrázku Změna názvu souboru.
Widget Podpora alba jako widget.

Soubory

Správa souborů Globální správa všech souborů nahraných přes SIRIUS CMS.
Párování obrázků Párování verzí obrázků formou rodič-dítě pro zachování zdrojových souborů a jejich variant.
Indikace použití souboru Indikace kde v systému je soubor použit.
Čištění souborů Čištění nepoužitých souborů.
Import souborů Hromadný import souborů.
Stažení souboru Stažení uloženého zdrojového souboru.
Nahrazení souboru Nahrazení souboru novým.
Odstranění souboru Smazání souboru z filesystemu.
Log Log poslední editace souboru.
Filtr obrázků Filtr obrázků dle alb.

Domény

Domény Podpora více domén v jedné instalaci.
Šablony Podpora oddělených šablon pro domény.
Administrace Společná administrace pro všechny domény.

Jazyky

Tvorba jazykové mutace Podpora vícejazyčných webů.
URL Volba mezi jazykem v URL adrese .tld/cz/nazev a .tld/nazev.
Skrytí Skrytí a odkrytí jazykové verze.
Párování článků Automatické párování článků napříč jazykovými mutacemi.
Kopie jazyka Kopie jazykové verze pro překlad.
Alias Akceptace vlastních domén pro jazykové mutace.
Generování vlajek Automatické generování vlajky dle jazykových verzí.
Výchozí jazyk Volba nativní jazykové verze.

Účty

Administrátoři Tvorba uživatelů.
Reset hesla Reset uživatelského hesla.
Obnova hesla Obnova zapomenutého hesla.
Zaslání hesla Zaslání obnovovacího linku na e-mail.
Řízení přístupu Řízení přístupu/práv pro jednotlivé uživatele k modulům a nastavení.

Nastavení

Stránkování Řízení počtu vypsaných záznamů.
Apend Volba mezi stránkováním a apendem (načíst další).
Miniatury Nastavení generování miniatur pro alba.
Velikost obrázku v článku Řízení globální, maximální velikosti obrázku vloženého do článku a vytvoření zmenšené verze.
Počet alb Řízení počtu alb na stránce pro stránkování.
Počet fotografií Řízení počtu fotografií na stránce pro stránkování.
Globální heslo Blokování přístupu na web.
Meta tagy Globální meta tagy.
Social tagy Globální tagy pro sociální sítě.
Nastavení e-mailu Globální nastavení parametrů pro e-maily.
Párování souborů Globální nastavení pro párování a dělení souborů dle domén.
Ajax frontend Přepnutí frontendu do ajaxového načítání.

Moduly

Vodoznak Generování a nastavení vodoznaku pro alba.
Slovník Formulář pro překlad frontendu v .latte šabloně.
Cron Globlání Cron pro časovaní ostatních Cronů.

Frontend

Vyhledávání Fulltextový vyhledávač s našeptávačem.
Widgety Podpora widgetu z modulu pro .latte šablony a editor.
Automatické přepnutí mutace Automatická změna jazyka na stránce dle nativního nastavení prohlížeče.
Rychlý přístup Zrychlený přístup k editaci otevřeného článku.