5-1592x545-5x96

Proč zvolit redakční systém SIRIUS

 Existují stovky redakčních systémů pro správu www stránek, přesto je SIRIUS CMS něčím výjimečný.

Proč vybrat redakční systém SIRIUS místo jiného proprietárního systému?

Proprietární software má uzavřený zdrojový kód, do kterého obvykle nemůže zasahovat nikdo jiný kromě výrobce. Často se můžete setkat i s vlastním frameworkem. Toto řešení však zákazníka / majitele projektu staví do situace naprosté závislosti na svém dodavateli. V případě potřeby změny dodavatele se zákazník dostává do situace, kdy mu nový developer doporučí vytvoření nového systému jako levnější možnost než převzetí správy současného. Developeři obvykle neradi přebírají projekty jiných firem, zejména kvůli neznalosti kódu a jeho stavu a celkově náročnější práci. Důvodem změny může být i nedostatečná personální kapacita současného dodavatele, vysoká cena nebo nespokojenost s kvalitou práce.

Projekt SIRIUS sdružuje dodavatele » softwarové firmy, které jsou ochotné sdílet své know-how. Nebojí se pracovat na společných projektech a sdílet své zdroje. Vyberete-li si některého z ověřených distributorů CMS SIRIUS, máte možnost vždy změnit distributora v rámci sítě i v případě, že pro vás vyvíjí vlastní moduly. Každý distributor je vázán licenční smlouvou, ve které je toto právo zakotveno a tím vytváří jedinečnou vývojovou síť. Samotní distributoři si nekonkurují, ale spolupracují.

Proč vybrat SIRIUS místo open-source CMS systému?

SIRIUS je provozován jako SaaS, což jej značně znevýhodňuje oproti nejpoužívanějším redakčním systémům jako WordPress, Drupal, Joomla či další. Tyto systémy však trpí jednou společnou „vadou“, a to celkovou těžkopádností a složitostí, která je způsobena snahou maximální univerzálnosti. Spousta vývojářů se pak raději pouští do vlastních řešení, jejichž údržba je stojí velké množství času nebo které udržují minimálně. Pro tento segment vznikl projekt SIRIUS.

SIRIUS je postavený na českém populárním frameworku Nette a umožňuje tím mnohem snazší připojení nových programátorů do týmu. Pravidelné aktualizace zajišťuje owner projektu a díky tomu vývojářům odpadá nezbytná údržba, přitom mohou pracovat na dobře známém frameworku.

SIRIUS není zatížen břemenem tisíců neaktualizovaných modulů zdarma, které časem představují bezpečnostní a funkční riziko. SIRIUS nabízí malé množství základních modulů, za to ale stále aktualizované a vždy kompatibilní s novou verzí. Databáze modulů se rozšiřuje s rostoucím počtem distributorů, kteří mohou své moduly nabízet pod SaaS licencí v SIRIUS STORE. Zároveň je možné zde jednorázově zakoupit moduly pro další vlastní rozvoj a zrychlit tím vývoj svých aplikací.